Projektne aktivnosti

Izrada strateških i tehničkih dokumenata potrebnih u prekograničnom području i lokalnoj razini kako bi se provele različite aktivnosti koje će poticati održivo korištenje energije.

Konferencije i radionice: obrazovne aktivnosti s ciljem poticanja održivog korištenja energije u cijeloj prekograničnoj regiji.

Dani održive energije: aktivnosti podizanja svijesti za održivo korištenje energije usmjereno stručnjacima, lokalnim vlastima, znantvenim institucijama, ali i široj javnosti.

Prijenos najboljih praksi EU omogućit će projektnim partnerima učenje i provedbu najboljih praksi u prekograničnoj regiji.