Ciljane skupine

Obrazovne istraživačke institucije i udruge uključene u projekte održive energije će imati veće kapacitete u pružanju usluga u poticanju projekata održive energije;

Lokalne vlasti će izgraditi kapacitete za provedbu projekata održivog korištenja energije, što će dovesti do smanjenja emisije stakleničkih plinova, financijskih ušteda zbog smanjenja potrošnje energije te povećanja kvalitete života svojih stanovnika;

Ostali zainteresirani dionici za projekte održive energije (znanstvene institucije, potencijalni investitori u projekte obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, industrija) imat će koristi od mogućnosti provođenja mjera energetske učinkovitosti jer mogu dovesti do smanjena potrošnje energije kao i financijske uštede zbog povećanja kapaciteta i mogućnosti ponude usluga i ekspertiza koji će poticati razvoj projekata obnovljivih izvora energije.

Ciljane skupine