Cilj projekta

CILJ PROJEKTA: ODRŽIVO KORIŠTENJE ENERGIJE U PREGRANIČNOJ REGIJI

Primarni cilj ovog projekta je unaprijediti prekograničnu suradnju u održivom korištenju energije promicanjem prikladnih prekograničnih veza i razmjenom znanja kako bi se potaknulo održivo korištenje prirodnih resursa u regiji.

Doprinos ciljevima EU 20-20-20

20% povećanje energetske učinkovitosti, 20% smanjenje emisije CO2, 20% obnovljivih izvora do 2020.