PROJEKT SUECH: KORAK PREMA BUDUĆIM PROJEKTIMA ODRŽIVOG KORIŠTENJA ENERGIJE

Projektni partneri će razviti nekoliko dokumenata koji će služiti kao osnova za budući razvoj projekata održivog korištenja energije u prekograničnom području:

Smjernice za razvoj aktivnosti održivog korištenja energije će služiti kao strateška baza za sve zainteresirane organizacije koje žele razviti takve projekte u prekograničnoj regiji

Studija potencijala razvoja projekata obnovljivih izvora energije u Osijeku koristit će se u razvoju projekta obnovljivih izvora energije za potencijalne investitote i EU financiranje;

Tehnička dokumentacija za izgradnju energetski učinkovitih zgrada u vlasništvu grada će se koristiti za apliciranje projekata za izgradnju financiranu iz EU fondova;

Tehnička dokumentacija za razvoj solarnog fotonaponskog postrojenja u kampusu Sveučilišta u Osijeku će se upotrijebiti za gradnju za zainteresiranog investitora ili će aplicirati za izgradnju EU financiranjem.

O projektu