Prekogranična konferencija u sklopu projekta SUECH – 07.03.2018.

Jučer, 07.03.2018., na Građevinskom fakultetu u Osijeku održana je prekogranična konferencija u sklopu projekta SUECH financiranog iz programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Prisutne su pozdravili predstavnici svih partnera: Grada Osijeka, Udruge EU Centar, Obnovljivih izvora energije Osijek i Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje s hrvatske strane te poduzeća Inno-Motive i grada Kozarmisleny s mađarske strane. Predavači su bili dr. Istvan Kistelegdi i dr. Istvan Haber sa Sveučilišta iz Pečuha, Daniel Bence Szinyei iz poduzeća go-Home, Damir Vidaković iz poduzeća Energo-dana, Domagoj Vidaković iz udruge EU Centar, dr. Hrvoje Glavaš i dr. Hrvoje Krstić sa Sveučilišta iz Osijeka te Josip Petanović iz poduzeća Emasys d.o.o.

PREUZIMANJE