Projektna konferencija

POZIVNICA

to „SUECH”

SUSTAINABLE ENERGY USE IN CBC AREA OF CROATIA AND HUNGARY

Projektna KONFERENCIJA

08.12.2017., Petak 10:00

Regionalna knjižnica i centar znanja južnog Podunavlja

7622, Pečuh, Universitas u. 2/A, Mađarska


Primarni cilj ovog projekta je unaprijediti prekograničnu suradnju u održivom korištenju energije promicanjem prikladnih prekograničnih veza i razmjenom znanja kako bi se potaknulo održivo korištenje prirodnih resursa u regiji.

Tematske radionice, konferencije i dani energije će se organizirati u Mađarskoj i Hrvatskoj. Isporučit će se energetski planovi, kao i strateški dokumenti koji će se razraditi da bi se podijelile najbolje prakse u regijama s održivim korištenjem energije.


PROGRAM:

09:00 – 10:00 – Registracija sudionika

10:00 – 10:05 – Otvaranje konferencije

10:05 – 10:15 – Prezentacija projekta SUECH – Kinga Dancsházy (Inno-Motive Regional Development Kft.)

10:15 – 10:45 – Prilagodba klimatskim promjenama: održiva energetska riješenja za Mađarsku – Dr. Viktor Varjú Ph.D. (Mađarska akademija znanosti, Istraživački centar za regionalne studije)

10:45 – 11:30 – Od malih koraka do velikih promjena, razvoj klimatskih projekata i programa u Osječko-baranjskoj županiji – Dragan Kovačević (Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje)

11:30 – 12:00 – Pitanja i rasprava

12:00 – 13:00 – Ručak

13:00 – 13:45 – Uporaba obnovljivih izvora energije u prekograničnom području Hrvatske i Mađarske – Prof. Dr. István Kistelegdi DLA (Sveučilište u Pečuhu)

13:45 – 14:05 – Koncept pametnih gradova: održiva uporaba energije u gradskom životu – Dr. István Háber Ph.D. (Sveučilište u Pečuhu)

14:05 – 14:25 – Održivi razvoj i energetska učinkovitost u Hrvatskoj s gledišta privatnog i civilnog sektora – Domagoj Vidaković (Energo Data d.o.o)

14:25 – 14:45 – Projekti energetske učinkovitosti u Antunovcu – održivost u praksi – Nataša Tramišak, mag. iur. (Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o.)

14:45 – 15:05 – Pravna pitanja korištenja obnovljivih izvora energije u praksi – Dr. Attila Pánovics (Sveučilište u Pečuhu)

15:05 – 15:25 – Iskustva upravljanja i održavanja obnovljivih izvora energije István Kökény (Reliable Energy Group Zrt.)

15:25 – 15:45 – Popular imagination and Civic organizations role: introduction to sustainable energy usage – Popularna imaginacija i uloga organizacija civilnog društva: uvod u održivo korištenje energije – Dr. Viktor Glied Ph.D. (Sveučilište u Pečuhu)

15:45 – 16:00 – Pitanja i rasprava

16:00 – 16:30 – Osobno savjetovanje

16:30 – 16:35 – Zatvaranje konferencije

PREUZIMANJE