Poziv za dostavu ponuda za izradu Studije potencijala uporabe obnovljivih izvora energije na području Grada Osijeka

Grad Osijek je objavio Poziv za dostavu ponuda za izradu Studije potencijala uporabe obnovljivih izvora energije na području Grada Osijeka.

Više možete pronaći na slijedećoj poveznici.